خیاطی

خیاطی ومهارت های مهم

خیاطی ومهارت های مهم این روزها خانم های خانه دار به دلی…
چهل تیکه

پادری چهل تیکه

آموزش دوخت پادری چهل تیکهخانه‌ای زیبا داشته باشیدپادری‌ها ب…

دوخت تاپ بدون الگو

آموزش دوخت تاپ بدون الگو:برای شروع خیاطی (دوخت مانتو و تاپ) از…
لباس زیر

دوخت جیب

دوخت جیبانواع جیببه طور کلی دوخت جیب  در لباس های …

دامن کلوش

الگوی دامن کلوش و آموزش دوخت دامن کلوشدر این مطلب آم…

چادر ساده ایرانی

آموزش دوخت چادر ساده ایرانی با تصاویربا اینکه چادر در طرح های مختلفی تهی…